Turkish

The Crossing Over Prayer©

Öbür Dünyaya Geçiş Duası©: Ruhların Cennete Gönderilmesi  Yukardaki Yüce Tanrı,

Ben bütün alçakgönüllümle senden, şimdi,  benim ilahi ışığımı bulmuş olan her bir ve bütün ruhları cennetine kabul etmeni diliyorum, Melekler şimdi bu ruhları şifalı ışıkla sarmalasın.

 Meleklerimin sunduğu ışık köprüsünü kullanacak her bir ruhun  cennetine geçmesine dua ediyorum.

Nasıl öldükleri, suçlarının derecesi önemli olmadan, önyargısız olarak bütün ruhlara sevgi ve şifa gönderiyorum şimdi.

Yüce Tanrı, sevginin ışığı, bütün ruhları kucaklasın ve korusun.

Şimdi ve sonsuza kadar,

Amin

Lee A and Zehra I Licata